nacalculatie

Nacalculatie: sneller winst berekenen en facturen opstellen

Breng je winstmarges per project in kaart

De totaalkost vergeleken met de raming op de offerte.

 • Registratie

  Bouwsoft nacalculatie registreert de werkelijk gepresteerde uren, verbruikte materialen en de draaiuren van de machines.
 • Toewijzen aankoopfacturen

  Wijs de aankoopfacturen van onderaannemers en leveranciers geheel of gedeeltelijk toe aan het juiste kostenplaatje.
 • Bibliotheken

  Haal je gegevens uit de materialen-, machine- of uurkostenbibliotheek.
 • Automatisch factureren

  Met deze module kan je automatisch en efficiënt factureren. Win nog meer tijd!

Rapporten uit nacalculatie

Krijg meer inzicht dankzij de verschillende rapporten. Alle data worden ook grafisch voorgesteld.

 • Uren

  Bekijk de kost van de gepresteerde uren en verbruikte materialen in een rapport en leer er uit. Optimaliseer je rentabiliteit!
 • Vergelijking

  Zet je effectieve kosten ten opzichte van de geraamde kosten voor een duidelijk overzicht.
 • Loonstaten

  Vanuit de nacalculatie kunnen er periodiek loonstaten getrokken worden per werknemer. Handig voor o.a. het sociaal bureau.
 • Grafisch overzicht

  Alle data kunnen grafisch voorgesteld worden. Bv. de vergelijking tussen offerte & nacalculatie globaal, per job of per post.